AP ๐Œ๐‹๐‚ Graduate Final ๐•๐Ž๐“๐„๐‘ ๐‹๐ˆ๐’๐“ Released

Vijetha academy
0

 AP ๐Œ๐‹๐‚  Graduate Final ๐•๐Ž๐“๐„๐‘ ๐‹๐ˆ๐’๐“  Released

เฐเฐชీเฐฒో เฐชเฐŸ్เฐŸเฐญเฐฆ్เฐฐుเฐฒ เฐŽเฐฎ్เฐฎెเฐฒ్เฐธీ เฐŽเฐฒเฐ•్เฐทเฐจ్เฐธ్ เฐ•ు เฐธంเฐฌంเฐฆింเฐšిเฐจ เฐซైเฐจเฐฒ్ เฐ“เฐŸเฐฐ్ เฐฒిเฐธ్เฐŸ్ เฐตిเฐกుเฐฆเฐฒ.. เฐฒిเฐธ్เฐŸ్ เฐฒో เฐฎీ เฐชేเฐฐు เฐ‰ంเฐฆో เฐฒేเฐฆో   เฐตెเฐฌ్ เฐชేเฐœీ เฐšిเฐตเฐฐ్เฐฒో  เฐ‰เฐจ్เฐจ เฐฒింเฐ•్ เฐชైเฐจ  เฐ•్เฐฒిเฐ•్ เฐšేเฐฏเฐ—ాเฐจే  เฐ•ింเฐฆ  เฐšూเฐชిเฐจ  เฐตిเฐฆంเฐ—ా เฐตెเฐฌ్ เฐชేเฐœీ เฐ“เฐชెเฐจ్ เฐ…เฐตుเฐคుంเฐฆి ๐Ÿ‘‡


เฐชైเฐจ เฐšూเฐชిเฐจ   เฐตిเฐฆంเฐ—ా เฐ“เฐชెเฐจ్ เฐเฐจ  เฐตెเฐฌ్ เฐชేเฐœీ เฐฒో Select Council Constituency  เฐฆเฐ—్เฐ—เฐฐ   เฐฎీ  Constituency  Select District  เฐฆเฐ—్เฐ—เฐฐ เฐฎీDistrict  เฐŽంเฐŸเฐฐ్  เฐšేเฐธి เฐชోเฐฒింเฐ—్ เฐธ్เฐŸేเฐทเฐจ్เฐฒ เฐตాเฐฐీเฐ—ా MLC เฐ“เฐŸเฐฐ్ เฐซైเฐจเฐฒ్ เฐœాเฐฌిเฐคా เฐกౌเฐจ్เฐฒోเฐก్ เฐšేเฐธుเฐ•ోంเฐกి 

Graduate MLC Voters Final List Download Link ๐Ÿ‘‡

https://ceoaperolls.ap.gov.in/MLC_Graduate

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)