రేషన్ కార్డు అన్నీ రకాల అప్లికేషన్ ఫారమ్స్ ఒకే చోట డౌన్లోడ్ చేసుకొనే విధానం

Vijetha academy
0

కొత్త రైస్ కార్డు దరఖాస్తు  కోసం  అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ లింక్ 👇

https://drive.google.com/file/d/1k5Pasow

ఒంటరి  వ్యక్తి కి రేషన్ కార్డు దరఖాస్తు  కోసం  అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ లింక్👇

 darakastuhttps://drive.google.com/file/d/

రేషన్ కార్డు నందు  కుటుంబ సభ్యులను  చేర్చుటకు  అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ లింక్👇

https://drive.google.com/file/d/18egncw28

రేషన్ కార్డు  నుండి స్ప్లిట్ ఆగుటకు అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ లింక్ 👇

https://drive.google.com/file/d/1QEkdC-

రేషన్ కార్డు  నుండి  మెంబెర్స్ ని తొలగించడం కొరకు అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ లింక్ 👇

https://drive.google.com/file/d/1KbgIEuGI

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)